519-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos nariams

2021 m.  rugpjūčio  17 d. (antradienį)  18.30 val., bendrijos teritorijoje, esančioje adresu Peteliškių g. 44, Vilniuje, prie bokso nr.16, šaukiamas ataskaitinis 519 G.S.E bendrijos narių susirinkimas.

DIENOTVARKĖ:
1. Pirmininko ataskaita;
2. Revizijos komisijos ataskaita;
3. Revizijos komisijos patikros akto tvirtinimas;
4. Pajamų- išlaidų sąmatos 2021-2022 m tvirtinimas;
5. Pasisakymai – pasiūlymai;
6. Įgaliotinių  rinkimai;
7. Pirmininko rinkimai;
8. Revizijos komisijos rinkimai.
Viešas skelbimas dėl visuotinio susirinkimo šaukimo, įdėtas Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje:
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/seniunijos-ir-bendruomenes/sb-skelbimai/
Neįvykus susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2021 rugsėjo 07 d. 18.30val. antradieni, garažų teritorijoje

519 G.S.E. bendrijos pirmininko tel. 861343402.