Birželio 29 d. 10 val. Sodininkų Bendrijos „MIKRONAS“ SUSIRINKIMAS

Bendrijos parke (Pavilnio sodų 8-oji g. 63) valdybos iniciatyva, sodininkų bendrijos „Mikronas“ 2019-06-04 valdybos posėdžio protokolo Nr. 2019-06/02 sprendimu, šaukiamas visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Bendrijos valdybos ataskaita už 2018-2019 m.
  2. Revizijos komisijos ataskaita už 2018-2019 m.
  3. Mokėtini nario ir ne nario mokesčiai (mokestis už el. energiją, kelių valymą žiemą, stojamasis nario mokestis, talkos mokestis, mokesčių mokėjimo terminai).
  4. Bendrijos pirmininko ir buhalterio darbo užmokestis.
  5. Bendro naudojimo objektų sąrašo paskelbimas ir jo tvirtinimas.
  6. Pajamų – išlaidų sąmatos 2019-2020 m. tvirtinimas.
  7. Bendrijos kelių atstatymo po statybų bei kanalizacijos įsivedimo tvarkos nustatymas ir tvirtinimas.
  8. Kiti einamieji klausimai.

Pateikti pasiūlymus galima el.paštu: bendrija.mikronas@gmail.com, įmetant raštiškus pasiūlymus į vandenvietės pašto dėžutę arba tel. 868777647, bet ne vėliau kaip 2 dienos iki susirinkimo dienos.

Susirinkus mažiau nei pusei bendrijos narių, pakartotinai bendrijos susirinkimas vyks 2019 m. liepos 13 d. (šeštadienį) 10 val. Toje pačioje vietoje pagal tą pačią darbotvarkę.

Apie susirinkimą bus paskelbta Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje.

*Bendrijos narį  atstovaujantys  asmenys, prašome turėti tinkamai įformintus įgaliojimus: artimi giminaičiai – laisvos formos, kiti – notaro patvirtintą.