Ataskaitinis rinkiminis sodininkų bendrijos „Lakštingala“ narių susirinkimas 

2020 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 10 val. miške prie suoliukų vyks ataskaitinis rinkiminis bendrijos narių „Lakštingala“ susirinkimas.

DARBOTVARKĖ

 1. Valdybos veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
 2. Bendrijos finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
 3. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
 4. Bendrijos geriamo vandens vartotojams kaupiamojo mokesčio dydžio vamzdynų priežiūrai nustatymas.
 5. Bendrijos geriamo vandens vamzdynų tinklo perdavimo „Vilniaus vandenys“ svarstymas ir tvirtinimas.
 6. Bendrijos geriamo vandens tinklų atsakomybės ribų ir sunaudoto geriamo vandens deklaravimo tvarkos tvirtinimas.
 7. Bendrijos kelių Vilniaus m. savivaldybei perdavimo tvirtinimas.
 8. Bendrijos teritorijos apšvietimo idėjos aptarimas.
 9. Bendrijos Valdybos ir Valdybos pirmininko rinkimai. Darbo užmokesčio valdybos pirmininkui nustatymas.
 10. Sąmatos 2020-05-01 -2021-04-30 aptarimas ir tvirtinimas.
 11. Kiti klausimai

Nesusirinkus bendrijos narių kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas rugpjūčio 23 d. 10 val.

SB „Lakštingala“ valdyba