Dėl 2019 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ finansuojamų projektų ataskaitų teikimo

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 16 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2360/19 ataskaitos teikiamos derinti el. paštu laima.grigoraviciene@vilnius.lt Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyriui Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties 5.5 papunktyje nurodyta tvarka: už III ketvirtį iki 2019 m. spalio 3 d. , už 2019 metus iki 2020 m. sausio 3 dienos.

  • Projektų vykdytojai, kurie gavo finansavimą rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais ir 2019 m. III ketvirtį nevykdė jokios veiklos , užpildo ir pateikia 3BVS; 4 BVS  ir 6BVS formas. Formoje 6BVS užpildo patvirtintų veiklų skaičių (6BVS formos 3 straipsnio lentelėje 3 stulpelis) ir skirtas lėšas administravimui bei projekto įgyvendinimui  (6 BVS  formos 4 straipsnio  lentelėje  3 ir 4 stulpeliai);
  • Projektų vykdytojai, kurie gavo finansavimą ir vykdė veiklą rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais , užpildo visas formas:  3BVS; 4BVS; 5 BVS ir 6 BVS apie gautą ir panaudotą finansavimą.

Projekto veiklos ataskaita

3BVS ataskaitos forma

4BVS ataskaitos forma

5BVS ataskaitos forma

6BVS ataskaitos forma

Tik suderinus ataskaitas el. paštu, paspauskite šią paslaugos nuorodą ir įkelkite reikiamas ataskaitų formas: https://paslaugos.vilnius.lt/?m=4&itemID=226.