Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ataskaitų pateikimo

Primename, kad pareiškėjai turi atsiskaityti Savivaldybės administracijai iki 2021-01-05 pateikdami užpildytas ir pasirašytas įgaliotų asmenų ataskaitų formas už gautas valstybės biudžeto lėšas ir veiklą, kuriai finansuoti buvo skirtos valstybės biudžeto lėšos.

Ataskaitos teikiamos tik e.būdu (nuoroda e.paslauga bus vėliau), užpildant šias formas.

1. Projektoveiklosataskaita_2020 (atsisiųsti)

2. 2BVS ataskaitosforma 2020 (atsisiųsti)

3. 3BVS ataskaitos forma 2020 (atsisiųsti)

4. 4BVS ataskaitos forma 2020 (atsisiųsti)

5. 5BVS ataskaitos forma 2020 (atsisiųsti)

6. 6BVS ataskaitos-forma 2020 (atsisiųsti)

 

Primename, kad pareiškėjai turi atsiskaityti Savivaldybės administracijai iki 2021-01-05 pateikdami užpildytas ir pasirašytas įgaliotų asmenų ataskaitų formas už gautas valstybės biudžeto lėšas ir veiklą, kuriai finansuoti buvo skirtos valstybės biudžeto lėšos.

Suderintos ataskaitos teikiamos tik e. būdu (Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų ataskaitų priėmimas), užpildant šias formas.

Dėl ataskaitų derinimo daugiau informacijos suteiks Laima Grigoravičienė 211 2777, e. paštas laima.grigoraviciene@vilnius.lt, Daiva Mikulskienė 211 2324, e. paštas daiva.mikulskiene@vilnius.lt.