Dėl S/B „Rūta” narių eilinio bendrijos susirinkimo

Gerb. S/B „Rūta” nariai, kviečiame į eilinį bendrijos narių susirinkimą, kuris vyks

2022 m. gegužės 21 d. (šeštadienis) 13.00 val., adresu Vinciūniškių sodų 22-oji g., Nr. 8 (prie vandens kolonėlės)

Susirinkimui neįvykus, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2022 m. birželio 4 d. (šeštadienis) 13.00 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Susirinkimo/posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
 2. Prašymų priimti į bendrijos narius svarstymas;
 3. Valdybos veiklos ataskaita už 2021 m.;
 4. Revizijos komisijos ataskaita už 2021 m.;
 5. 2021 pajamų – išlaidų sąmatos vykdymo tvirtinimas;
 6. Laistomo vandens sąmatos 2022 m. pristatymas, tvirtinimas, kiti klausimai;
 7. 2022 m. pajamų/išlaidų sąmatos svarstymas ir priėmimas;
 8. Valdybos narių rinkimai;
 9. Valdybos pirmininko rinkimai;
 10. Revizijos komisijos rinkimas;
 11. Geriamojo vandens skaitiklių rodmenų kontrolė, atsiskaitymas;
 12. Vinciūniškių g. apšvietimo, asfaltavimo situacijos pristatymas, aptarimas;
 13. Kiti klausimai;
 14. Talka

Turėti nuosavybę bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Atstovaujant bendrijos narį – raštišką įgaliojimą.
Įgaliotas asmuo gali atstovauti tik vieną narį.

Kas negalės dalyvauti susirinkime, prašau iš anksto raštu pareikšti nuomonę darbotvarkės klausimais, ypatingai renkant bendrijos valdybos narius (eilės tvarką nuo 1 iki 7) ir iš jų valdybos pirmininką, taip pat 3 (tris) revizijos komisijos narius.

Dėl susipažinimo su siūlomų sprendimų projektais galima kreiptis el. paštu: mrackauskas@yahoo.com arba tel. 8 610 20 383.

S/b „Rūta“ valdyba                                                                                                                      2022-05-06, Vilnius