Dėl sodininkų bendrijos „Pušynas“ narių visuotinio susirinkimo sušaukimo

Sodininkų bendrijos „Pušynas“ (toliau – Bendrijos) valdybos 2024 m. gegužės 11 d. sprendimu 2024 m. birželio 6 d. (ketvirtadienį) 18.30 val. prie Bendrijos teritorijoje esančio vandens bokšto bus šaukiamas visuotinis Bendrijos narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

  1. Bendrijos veiklos ataskaita už 2023 metus.
  2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2023 metus.
  3. Bendrijos finansinės ataskaitos už 2023 metus tvirtinimas.
  4. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  5. Bendrijos revizijos komisijos nario rinkimai.
  6. Diskusijos ir kiti klausimai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis visuotinis Bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas po 21 dienos, 2024 m. birželio 27 d. (ketvirtadienį) 18:30 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Susirinkimą šaukia Bendrijos valdyba. Su siūlomų sprendimų projektais susipažinti, pateikti pasiūlymus ir klausimus galima susirinkimo dieną nuo 18:15 val. prie Bendrijos teritorijoje esančio vandens bokšto.