Dėl sodininkų bendrijos „Pušynas“ narių visuotinio susirinkimo sušaukimo

Sodininkų bendrijos „Pušynas“ valdybos 2022 m. balandžio 30 d. nutarimu 2022 m. gegužės 19 d. (ketvirtadienį), 18.30 val., prie sodininkų bendrijos teritorijoje esančio vandens bokšto bus šaukiamas visuotinis rinkiminis ataskaitinis bendrijos narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

  1. Sodininkų bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2021 metus.
  2. Sodininkų bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2021 metus.
  3. Sodininkų bendrijos finansinės ataskaitos už 2021 metus tvirtinimas
  4. Sodininkų bendrijos „Pušynas“ metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas
  5. Balsuoti dėl vidaus tvarkos taisyklių pakeitimo siekiant apsaugoti bendrijos teritorijos gerbūvį dėl vykstančių statybų.
  6. Balsuoti dėl vidaus tvarkos taisyklių pakeitimo siekiant įpareigoti tinkamai naudoti sodo sklypą.
  7. Balsuoti dėl neprieštaravimo pertvarkyti esamą sodų vandentiekio sistemą. Projekui finansuoti bendrija prisideda daugiausia 1500 EUR, likusią dalį finansuojant bendrijos nariams savanoriškai.
  8. Diskusijos ir kiti klausimai:
  9. esant poreikiui perrinkti valdybos ir revizijos komisijos narius
  10. kiti klausimai

Nesusirinkus kvorumui pakartotinis visuotinis rinkiminis ataskaitinis susirinkimas bus šaukiamas po 14 dienų, 2022 m. birželio 2 d. (ketvirtadienį), 18.30 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

Sodininkų bendrijos „Pušynas“ valdybos pirmininkas Tomas Ušinskas, mob. Tel. 8 684 06034, tomas.usinskas@gmail.com