Informacija apie 2018 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje

  1. Vilniaus miesto tarybos 2018-07-25 sprendimu Nr. 1-1648 patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašas. (pridedamas sprendimas)
  2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-02 įsakymu Nr. 30-2565/18(2.1.1E-TD2) „Dėl lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybėje 2018 metais, paskirstymo“ paskirstytos lėšos seniūnijoms. (pridedamas įsakymas ir priedas)