Informacija apie 2019 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje

1. Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 30-1293/19 patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašas. (pridedamas įsakymas), aprašas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

2. Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 30-1441/19 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų vertinimo darbo grupės sudarymo“. (pridedamas įsakymas).

3. Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 7 įsakymu Nr. 30-1479/19 „Dėl lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybėje 2019 metais, paskirstymo“ paskirstytos lėšos seniūnijoms. (pridedamas įsakymas), (priedas).