Informacija apie 2019 m. seniūnaičių rinkimus

Rinkimai vyks lapkričio 4 d. – gruodžio 6 d.

2019 m. spalio 8 d. Vilniaus mero potvarkiu Nr. 22-238/19 patvirtintos seniūnaitijų schemos.

Interaktyviajame žemėlapyje seniūnaitijų ribas galima rasti pagal gyvenamosios vietos adresą ir namo numerį.


Kaip vyks registracija?

2019 m. lapkričio 4-15 d. (įskaitytinai) kandidatai registruosis seniūnijose arba el. būdu. Vėliau registracija bus negalima.

Pasibaigus kandidatų registracijai, galutiniai sąrašai bus paskelbti viešai.


Kaip registruotis kandidatu?

Elektroniniu būdu prisijungti nurodyta nuoroda: https://bit.ly/2MW9XhN, patvirtinti savo tapatybę elektroninėmis identifikavimo priemonėmis ir užpildyti pateiktų dokumentų formas ir, galima įkelti nuotrauką.

Arba atvykti į tam tikrą seniūniją jos darbo metu ir pateikus asmens dokumentą užpildyti prašymą, sutikimą patikrinti deklaruotą gyvenamąją vietą, būsimos jo, kaip seniūnaičio, trumpą veiklos pristatymą (iki 1 lapo).


Kas gali būti seniūnaičiu?

Kandidatas į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra yra siūloma į seniūnaičius.

Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

  •  įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
  •  yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;
  •  yra tos savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;
  •  yra teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.


Kaip bus balsuojama?

2019 m. lapkričio 18 d. – gruodžio 6 d. (įskaitytinai) vyks gyventojų balsavimas el. būdu ir raštu už kandidatus, kurie užsiregistravo dalyvauti rinkimuose iki lapkričio 15 d. (įskaitytinai).

Elektroninio ryšio priemonėmis savo valią gyventojai gali išreikšti seniūnaičių rinkimams skirtoje interneto svetainėje: https://ebalsavimas.vilnius.lt, patvirtindami savo tapatybę elektroninėmis identifikavimo priemonėmis.

Seniūnaičių rinkimas raštu vyksta apklausiant seniūnaitijos gyventojus. Apklausą vykdo kandidatas į seniūnaičius arba jo atstovas. Apklausoje dalyvaujantis seniūnaitijos gyventojas anketoje pats įrašo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, datą ir pasirašo.

Užpildytas ir pasirašytas anketas kandidatai į seniūnaičius pateikia atitinkamos seniūnijos rinkimų komisijai seniūnijos darbo metu arba el. paštu ebalsavimas@vilnius.lt, pasirašydami kvalifikuotu el. parašu ne vėliau kaip kitą darbo dieną pasibaigus balsavimui raštu. Jei pateikimo diena yra nedarbo ar šventinė diena, užpildytos anketos nurodytais būdais pateikiamos kitą darbo dieną.

Apklausos anketos formą galima rasti čia ir čia, kandidatas ją galės gauti ir seniūnijoje.

Jeigu apklausoje dalyvaus mažiau nei 5 procentai seniūnaitijos rinkėjų, vyks pakartotiniai rinkimai*. Pakartotiniuose rinkimuose galės dalyvauti tik pirmajame ture (lapkričio 4 d.–15 d. ) užsiregistravę ir lapkričio 18 gruodžio 6 d. dalyvavę rinkimuose kandidatai (už juos buvo balsuota elektroniniu būdu ir / arba pateikę rinkimų komisijai užpildytas apklausos anketas).

Vilniaus miesto seniūnaičių rinkimų komisijų darbą koordinuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2019-10-07 įsakymu Nr. 30-2555 sudaryta Seniūnaičių rinkimų komisijų koordinavimo darbo grupė (pirmininkė Tatjana Rusenko, Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus vedėja).

* Apie pakartotinius rinkimus informacija bus paskelbta atskirai, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius po pirmojo rinkimų turo.

 

Informacija dėl seniūnaičių rinkimų teikiama el. paštu daiva.mikulskiene@vilnius.lt arba tel. (8 5) 211 2324.