Informacija apie 2020 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą Vilniaus miesto savivaldybėje

Patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašas su priedais https://aktai.vilnius.lt/document/30340007.

Sudaryta Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų vertinimo darbo grupė https://aktai.vilnius.lt/document/30340240


Paskirstytos lėšos seniūnijoms


Kviečiame išplėstines seniūnaičių sueigas:

  • iki 2020 m. gegužės 29 d.priimti sprendimus, dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, tenkinančių socialinius seniūnijų bendruomenių narių poreikius (Aprašo II skyrius).
  • per 5 dienas savo sprendimus patvirtinančius protokolus pateikti atitinkamos seniūnijos seniūnui.

Daiva Mikulskienė, daiva.mikulskiene@vilnius.lt


Dokumentai atsisiųsti:

VMS Administracijos direktoriaus 2020-05-13 įsakymas Nr. 30-1078/20

Įsakymo Nr. 30-1078/20 1 priedas

Įsakymo Nr. 30-1078/20 2 priedas

Įsakymo Nr. 30-1078/20 3 priedas

Įsakymo Nr. 30-1078/20 4 priedas

Įsakymo Nr. 30-1078/20 5 priedas

Įsakymo Nr. 30-1078/20 6 priedas

Įsakymo Nr. 30-1078/20 7 priedas

Įsakymo Nr. 30-1078/20 8 priedas

Įsakymo Nr. 30-1078/20 9 priedas

VMS Administracijos direktoriaus 2020-05-19 įsakymas Nr. 30-1122/20