Informacija apie formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, skelbiame informaciją apie gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus.

Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.


Informacija teikiama:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
    Olia Žuravliova, 8 670 36796
    Virginija Šetkienė, 8 610 64152
    Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988
    Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

Pridedamas:
gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatų registras (atsisiųsti)