Informacija apie Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2023 metais finansuojamus projektus

Skelbiame Administracijos direktoriaus 2023-08-07 įsakymu Nr. 30-1800/23 patvirtintus finansuojamus projektus.

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomojo modelio įgyvendinimo aprašo 52 punktu, su Projekto vykdytojais, kurių projektams skirtas finansavimas, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos bus sudaromos Projekto įgyvendinimo sutartys.

Dokumentas atsisiųsti:  SADM finansuoti projektai


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023 m. rugpjūčio  7 d.
įsakymu Nr. 30-1800/23

2023 METAIS FINANSUOJAMŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
VEIKLOS STIPRINIMO 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1
PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“
PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil.
nr.
Organizacija Projekto pavadinimas Suma (Eur)
1. Bendruomenė
„Viršuliškės“
„Išsaugokime praeitį, praturtinkime ateitį“ 8393,67
2. Žirmūnų
Tuskulėnų
bendruomenė
„Socialiai pažeidžiamų asmenų poreikių socialinėms paslaugoms ir užimtumui tenkinti“ 8356,04
3. Naujosios Vilnios
miesto
bendruomenė
„Tvarus bendruomenių dalyvavimas miesto plėtroje ir konversijoje“ 9642,00
4. Ribiškių
bendruomenė
„Ribiškių bendruomenė – drąsūs, stiprūs, kūrybingi!“ 13747,41
5. Balsių
bendruomenė
„Gyvybės pilni Bendruomenių namai“ 13678,74
6. Pagubės
bendruomenė
„Veiklų įvairovės didinimas Pagubėje“ 14751,00
7. Fabijoniškių
bendruomenės
asociacija
„Bendruomeniškumo stiprinimas per integralias veiklas ir socialinio verslo kūrimą“ 9002,67
8. Vilniaus Miglos
gatvės gyventojų
asociacija
„Šiaurinio Žvėryno gijos“ 9120,80
9. Taikos
bendruomeninė
organizacija
„Mes bendruomenė 2023“ 14589,8