Informacija apie Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2023 metais finansuojamus projektus

Skelbiame Administracijos direktoriaus 2023-07-31 įsakymu Nr. 30-1750/23 patvirtintus finansuojamus projektus.

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomojo modelio įgyvendinimo aprašo 52 punktu, su Projekto vykdytojais, kurių projektams skirtas finansavimas, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos bus sudaromos Projekto įgyvendinimo sutartys.

Dokumentas atsisiųsti: SADM finansuoti projektai