Informacija apie Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2024 metais finansuojamus projektus

 

Skelbiame Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintus finansuojamus projektus.

Dokumentai atsisiųsti:
SADM finansuojami projektai (2024-04-30 Nr. 30-1062/24)

SADM finansuojami projektai (2024-05-15 Nr. 30-1249/24)

SADM finansuojami projektai (2024-05-22 Nr. 30-1325/24)

Projektų įgyvendinimo sutartys su Projekto vykdytojais, kurių projektams skirtas finansavimas, sudaromos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo bei naudojimo Vilniaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo 29 punktu.