Kviečiame į nemokamą seminarą „Teritorijų planavimo viešinimas“

Seminaras vyks spalio 4 d. 15 val. ir yra skirtas bendruomenėms ir gyventojams, kuriems rūpi jų aplinka.

Renginio metu galėsite sužinoti plačiau apie tai:

  • kaip planuojamos teritorijos,
  • kokios yra teritorijų planavimo dokumentų rūšys ir jų sudėtis;
  • kaip pasitikrinti kas yra planuojama artimiausioje teritorijoje;
  • kas yra Bendrasis planas ir kuo jis skiriasi nuo detaliojo plano,
  • kas yra TPDRIS ir kaip joje susigaudyti.

Bus aiškinamasi, kas yra socialinė infrastruktūra, susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra, kaip ji atsiranda, kaip taikomas darnaus judumo principas planuojant teritorijas; kas yra Užsakovas ir kas yra Statytojas? Koks yra teritorijų plėtros etapiškumas.

Bus kalbama apie teritorijų planavimo viešinimo procedūrą – koks yra visuomenės dalyvavimas miesto plėtros procesuose, ar visuomenė tikrai gali realizuoti savo teisę gauti informaciją apie aplinką ir teisę dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus.

Pranešimus skaitys ir diskutuos:

  • Mindaugas Pakalnis, urbanistas, architektas
  • Sigitas Rimkevičius, urbanistas, architektas
  • Evaldas Klimas, advokatas

Registracija: https://docs.google.com/forms/d/1ihXoJ83VuYi8wRrjUyorvuREpy9-v0g1lZBejCjGvX8/edit

Seminaras „Teritorijų planavimo viešinimas“ yra dalis Naujosios Vilnios miesto bendruomenės kartu su Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjunga vykdomo projekto „Tvarus bendruomenių dalyvavimas miesto plėtroje ir konversijoje“. Projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.