Kviečiame į sodininkų bendrijos „Veržuva-1“ narių visuotinį susirinkimą

2024 m. liepos 13 d. 10:00 val. sodininkų bendrijos „Veržuva-1“ valdyba šaukia visuotinį s/b „Veržuva-1“ narių susirinkimą, kuris vyks adresu Vinciūniškių g. 1, Vilnius (prie artezinio gręžinio).

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Susirinkimo darbotvarkės, reglamento, pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
  2. Valdybos ataskaita ir jos tvirtinimas
  3. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas
  4. 2023/2024 m. finansinių metų pajamų-išlaidų sąmatos vykdymo patvirtinimas
  5. 2024/2025 m. finansinių metų pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas
  6. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
  7. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai
  8. Gyventojų vaizdo stebėjimo kamerų apžiūros zonos tvirtinimas
  9. s/b „Veržuva-1“ ir geriamo vandens vartotojo sutarties tvirtinimas
  10. Pastebėjimai ir siūlymai kitų metų susirinkimui

Iki 2024 m. liepos 3 d. prašome siūlyti kandidatus į sodininkų bendrijos „Veržuva-1“ valdybą bei į revizijos komisijos narius.

Jei turite pastabų dėl susirinkimo dienotvarkės arba norite iškelti savo klausimą susirinkimui, prašome parašyti el. paštu verzuva11@gmail.com arba paskambinti pirmininkui.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais bus galima susipažinti pagrindiniame bendrijos skelbimų stende (prie 114 autobuso maršruto sustojimo), taip pat dokumentai bus išsiųsti gyventojams el. paštu.

Neįvykus susirinkimui trūkstant kvorumo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas šių metų liepos 28 d. 10:00 val. toje pačioje vietoje ir ta pačia darbotvarke.

s/b „VERŽUVA-1“ administracija