Kvietimas dalyvauti 2021 m. Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų atrankos konkurse

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2021 m. sausio mėn. 11 d. (iki vasario 10 d., paskutinė paraiškų teikimo diena) skelbia Nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros srityse, skatinti bendruomeninių veiklų plėtrą Savivaldybėje, siekiant į vietos bendruomenių poreikių tenkinimą kuo plačiau įtraukti nevyriausybines organizacijas.


Konkurso uždaviniai
– finansuoti tikslinius nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus siekiant:

  • stiprinti vietos bendruomenių išskirtinumą ir tradicijų kūrimą;
  • skatinti bendruomeniškumo formų įvairovę;
  • į veiklas įtraukti visų amžiaus grupių gyventojus.


Reikalavimai paraiškoms su sąmata

Pareiškėjas iki 2021 m. vasario 10 d. (paskutinė paraiškų teikimo diena) elektroniniu būdu teikia lietuvių kalba užpildytą projekto paraišką su projekto aprašymu, joje nurodo tikslus, uždavinius, tikslines grupes ir kitą paraiškoje prašomą pateikti informaciją. Su paraiška pateikiama bendra projekto įgyvendinimo sąmata. Didžiausia suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, yra 3000 (trys tūkstančiai) Eur.


Papildomi dokumentai

pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų ar steigimo sutarties) kopija, kur turi būti nurodytos vykdomos veiklos, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;

jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais).


Paraiškų teikimo tvarka

Dokumentai pateikiami per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą
https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/paraisku-priemimas-Vilniaus-miesto-savivaldybes-nevyriausybiniu-organizaciju-bendruomeniniu-veiklu-remimo-projektu-atrankos-konkursui

(paraiškai pateikti būtinas autentifikavimas).


Reikalavimai pareiškėjams

Pareiškėjai – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių nuostatuose numatytos kultūrinės, gyventojų užimtumo, laisvalaikio, gyvenamosios vietovės bendruomeninės veiklos ir iniciatyvos.


Konkurso administratorius
Administracijos vyriausioji patarėja Daiva Mikulskienė, daiva.mikulskiene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2324.


Dokumentai atsisiųsti:

Konkurso nuostatai

Paraiškos forma

Bendra projekto įgyvendinimo sąmatos forma

Vertinimo kriterijų forma

Sutarties forma

Prašymo tikslinti sąmatą forma

Veiklos ataskaitos forma

Lėšų panaudojimo dokumentų sąrašas