Kvietimas dalyvauti 2023 m. Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų atrankos konkurse

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2022 m. gruodžio mėn. 21 d. iki 2023 m. sausio 19 d. imtinai skelbia Nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros srityse, skatinti bendruomeninių veiklų plėtrą Savivaldybėje, siekiant į vietos bendruomenių poreikių tenkinimą kuo plačiau įtraukti nevyriausybines organizacijas.

Konkurso uždaviniai – finansuoti tikslinius nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus siekiant įgyvendinti šias kryptis:

  • stiprinti vietos bendruomenių išskirtinumą ir tradicijų kūrimą;
  • telkti bendruomenę, skatinti jos atvirumą ir veiklų įvairovę;
  • didinti Vilniaus 700 metų jubiliejaus žinomumą.

Prioritetinė kryptis – projektai, neformaliai atspindintys dedikaciją Vilniaus 700-mečio šventei, skleidžiantys jubiliejaus idėją „Vilnius: 700 metų jaunas“ – kuriantis, energingas ir savitas.

Konkurso pareiškėjai – Savivaldybės teritorijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių nuostatuose numatytos kultūrinės, gyventojų užimtumo, laisvalaikio, gyvenamosios vietovės bendruomeninės veiklos ir iniciatyvos.


Reikalavimai paraiškoms

Paraiška teikiama tik elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą https://paslaugos.vilnius.lt/

Didžiausia suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, yra 5000 (penki tūkstančiai) Eur.

Projekto paraiška turi būti pateikta iki Konkurso skelbime nurodytos galutinės paraiškų pateikimo dienos pabaigos.

Vienas Pareiškėjas (nepriklausomai, ar paraišką teikia savarankiškai, ar pasirašęs jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.


Daugiau informacijos ir dokumentai atsisiųsti:

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vilniaus-miesto-savivaldybes-nevyriausybiniu-organizaciju-bendruomeniniu-veiklu-remimo-projektu-konkursas