Kvietimas į pakartotinį visuotinį ataskaitinį SB „Vilnelė“ narių susirinkimą

SB „Vilnelė“ nariai kviečiami į eilinį visuotinį ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks 2024 m. balandžio mėn. 13 d. 11:00 val. Gerovės g. 1, Vilnius, Naujosios Vilnios bibliotekos salėje (Naujosios Vilnios kultūros centro patalpose, 2 aukšte).

Registracijos pradžia: 10:30 val.

Darbotvarkė:
– Valdybos 2023 metų ataskaitos tvirtinimas;
– Revizijos komisijos ataskaitos už 2023 metus tvirtinimas;
– Bendrijos santechniko ir pagalbinio darbuotojo darbo užmokesčio didinimas;
– Darbų plano 2024 metams pristatymas ir 2024 m. biudžeto tvirtinimas;
– Gatvių apšvietimo eiliškumo nustatymo metodikos tvirtinimas;
– Sklypų savininkų prašymai;
– Kiti klausimai.

Išankstinis balsavimas susirinkimo darbotvarkės klausimais vykdomas pagal SB „Vilnelė“ įstatuose nustatytą tvarką.

Susipažinti su siūlomais klausimų sprendimais ar išreikšti savo balsą raštu galima susisiekus su SB „Vilnelė“ valdybos pirmininku: vilnele.sb@gmail.com, +370 671 76763.

Susirinkimą organizuoja SB „Vilnelė“ valdyba