Kvietimas į pakartotinį visuotinį neeilinį SD „Vilnelė“ narių susirinkimą

SB „Vilnelė“ nariai kviečiami į pakartotinį visuotinį neeilinį susirinkimą, kuris vyks 2023 m. sausio 21 d. 10:30 val. Naujosios Vilnios kultūros centre, 3 aukšte, adresu Gerovės g. 1, Vilnius, registracijos pradžia 10:00 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. SB „Vilnelė“ valdybos narių atšaukimas;
  2. SB „Vilnelė“ valdybos narių rinkimas;
  3. SB „Vilnelė“ buveinės adreso nustatymas;
  4. SB „Vilnelė“ naudojamų vandens talpyklų ir bokšto ekspertizės paslaugų įsigijimas.

Siekiant užtikrinti balsavimo raštu teisę ir biuleteniuose nurodyti visus kandidatuojančius narius, kandidatus į valdybą kviečiame asmeniškai registruotis el. paštu vilnele.sb@gmail.com pateikiant savo vardą, pavardę, adresą arba sklypo numerį.

Kandidatų registracija vyksta iki 2023-01-13 (įskaitytinai).

Išankstinis balsavimas susirinkimo darbotvarkės klausimais vykdomas SB „Vilnelė“ įstatuose nustatyta tvarka. Kiekvienas norintis išreikšti savo balsą raštu turi kreiptis į valdybos pirmininką kontaktais vilnele.sb@gmail.com arba telefonu 370 671 76763.

Susipažinti su siūlomais klausimų sprendimais galima susisiekus su SB „Vilnelė” valdybos pirmininku kontaktais: vilnele.sb@gmail.com arba telefonu 370 671 76763.

Susirinkimą organizuoja SB „Vilnelė” valdyba.