Kvietimas į savininkų bendrijos steigiamąjį susirinkimą

2024 m. balandžio 26 dieną (penktadienį) 18 val. adresu Taikos g. 101, Vilniuje (pastato unikalus Nr. 1098-4013-2016) šaukiamas pastato savininkų bendrijos steigiamasis susirinkimas.

Registracijos pradžia 17 val. 30 min.

Bendrijos steigimo tikslas – įgyvendinti patalpų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
  2. Pastato savininkų bendrijos steigimas.
  3. Bendrijos įstatų tvirtinimas Taikos 101 bendrijos įstatų projektas.
  4. Bendrijos organų rinkimai.
  5. Bendrijos pirmininko darbo užmokesčio nustatymas.
  6. Dėl bendrijos buveinės adreso nustatymo.

Dalyvaujant Steigiamajame susirinkime būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į bendrijos steigimo iniciatorių Tel. Nr.  +370 672 33563

Bendrijos steigimo iniciatoriai