Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.8 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse kuriant palankią daugiakultūrę aplinką“ įgyvendinimas Vilniaus miesto savivaldybėje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A1-174 „Dėl 2022 metų lėšų, skirtų savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti kuriant palankią daugiakultūrę aplinką, paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybei skirta 350 tūkst. eurų lėšų.

Finansavimas skirtas savivaldybių teritorijų, kuriose apgyvendinti migrantai, infrastruktūros problemoms spręsti ir gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

Atsižvelgus į susirinkimo su vietos bendruomene pateiktus pasiūlymus bei priimtus sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, 333 tūkst. eurų biudžeto lėšų skirta viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui.

Už šias lėšas pagal prioritetinį eiliškumą bus atnaujintos A. Jaroševičiaus, Lenkų, Gudų gatvės, Naujininkų seniūnijos Šaltkalvių g. 1 / Darbininkų g. 16 prieigos, sutvarkytas apželdinimas, įrengiamas sporto aikštelės Pelesos g. 35 aptvėrimas. Daug kur prireiks laiptų remonto: bus sutvarkyti laiptai priešais namą Jaruševičiaus g. 12A, Panevėžio ir A. Jaroševičiaus gatvėse, Gudų ir Tyzenhauzų gatvėse, Panevėžio g. 40. A. Jaroševičiaus ir Adutiškio gatvėse bus atnaujinti esami pėsčiųjų takai, o Naujininkų parke ir Zanavykų bei Lenkų gatvėse – įrengti nauji.

Veikloms, skirtoms migrantų įtraukimui į bendruomeninę veiklą ir bendruomenės narių komunikacijai, nuomonės formavimui plėtoti, skirta 10 tūkst. eurų.

Visos veiklos turės būti užbaigtos iki 2022 m. gruodžio 20 d.

ĮSAKYMAS DĖL 2022 METŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI KURIANT PALANKIĄ DAUGIAKULTŪRĘ APLINKĄ, PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.8 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE KURIANT PALANKIĄ DAUGIAKULTŪRĘ APLINKĄ“ ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE KURIANT PALANKIĄ DAUGIAKULTŪRĘ APLINKĄ“, ĮGYVENDINAMOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, TINKAMOMIS FINANSUOTI PRIPAŽINTŲ VEIKLŲ