Pakartotinis SB „Vaguva“ bendrijos narių susirinkimas 2022 m. rugsėjo 11 d.

PRANEŠIMAS dėl pakartotinio SB „Vaguva“ ATASKAITINIO RINKIMINIO bendrijos narių susirinkimo

Valdybos sprendimu įvyks 2022 m. rugsėjo 11 d. (sekmadienį) 15 val. bendrijos būstinėje Šilėnų sodų 8-oje g. 4 (vandenvietė).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Bendrijos 2021-22 m. finansinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas;
 2. Revizijos komisijos išvados apie bendrijos finansinę veiklą ir jų tvirtinimas;
 3. Bendrijos 2022-23 m. metinės pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas;
 4. SB „Vaguva“ valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai,
 5. SB „Vaguva“ revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai,
 6. Dėl užliejamo sklypo melioracijos sutvarkymo,
 7. Einamieji klausimai:
  – Bendrijos narių prašymų svarstymas;
  – Dėl privatizuoto bendrijos sklypo tolimesnio panaudojimo;
  – Dėl vasaros vandens įvedimo jo neturintiems.
  – Kiti klausimai.

Nesusirinkus kvorumui susirinkimą laikyti neįvykusiu. Pakartotinį bendrijos narių ataskaitinį susirinkimą šaukti š. m. rugsėjo 11 d. (sekmadienį) 15 val., toje pačioje vietoje pagal tą pačią darbotvarkę.

Pasiūlymus galima teikti bendrijos būstinėje sutarus laiką arba kreipiantis el. paštu vyt.rakauskas@gmail.com arba tel. 8 684 30385.

SB ,,Vaguva“ valdyba