Patvirtinta Rasų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sudėtis

2018-08-08  d. Rasų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio protokolu Nr. 2 ,patvirtinta Rasų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sudėtis:

  1. Vaiva Čaplikienė – Ribiškių seniūnaitė (sueigos pirmininkė);
  2. Arturas Augustinas – Peteliškių seniūnaitis;
  3. Giedrius Labanauskas – Rasų seniūnaitis;
  4. Valdemaras Valys – Markučių seniūnaitis;
  5. Rimanta Vaičekonytė – Markučių bendruomenės atstovė (sueigos sekretorė);
  6. Vytaytas Pėstininkas – Vilniaus Rasų bendruomenės pirmininkas.