Pranešimas apie Birželio 23-osios g. 12 savininkų bendrijos steigiamąjį susirinkimą

Šių metų sausio 27 dieną (penktadienį) d. 18 val. adresu Birželio 23-osios g.  12 šaukiamas pastato savininkų bendrijos steigiamasis susirinkimas

Registracijos pradžia 17 val. 30 min.

Bendrijos steigimo tikslas – įgyvendinti patalpų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Balsavimo steigiamajame susirinkime tvarka ir balsų skaičiavimo nario rinkimai.
  2. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
  3. Pastato savininkų bendrijos steigimas.
  4. Bendrijos įstatų tvirtinimas.
  5. Bendrijos valdybos rinkimai.
  6. Bendrijos pirmininko (valdybos pirmininko) rinkimai.
  7. Bendrijos revizoriaus rinkimai.
  8. Dėl  bendrijos buveinės adreso nustatymo.

Dalyvaujant Steigiamajame susirinkime būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dėl susipažinimo su bendrijos įstatų projektu prašome kreiptis į bendrijos steigimo iniciatorių

Arūną Petrulėną,  Tel. Nr.  +370 673 58 505, el. p. arunas.petrulenas@gmail.com

 

Bendrijos steigimo iniciatorius                                                           Arūnas Petrulėnas