Pranešimas apie pastato Birželio 23-osios g. 12, Vilniuje savininkų bendrijos steigiamąjį susirinkimą

2023 m. kovo 3 dieną (penktadienį) d. 9 val. adresu Lvivo 25-702 (Mažosios burės antras aukštas) šaukiamas pastato savininkų bendrijos steigiamasis susirinkimas.

Registracijos pradžia 8 val. 30 min.

Bendrijos steigimo tikslas – įgyvendinti patalpų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Balsavimo steigiamajame susirinkime tvarka ir balsų skaičiavimo nario rinkimai.
  2. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
  3. Pastato savininkų bendrijos steigimas.
  4. Bendrijos įstatų tvirtinimas (B23 Bendrijos istatu projektas).
  5. Bendrijos pirmininko rinkimai.
  6. Dėl  bendrijos buveinės adreso nustatymo.

Dalyvaujant Steigiamajame susirinkime būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į bendrijos steigimo iniciatorių Arūną Petrulėną,  Tel. Nr.  +370 673 58 505, el. p. arunas.petrulenas@gmail.com

Bendrijos steigimo iniciatorius

Arūnas Petrulėnas