Pranešimas apie SB „Draugystė“ susirinkimą

2022 m. rugsėjo mėn. 18 d. 12 val. susirinkimų aikštelėje įvyks bendrijos narių ataskaitinis susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

  1. Naujų bendrijos narių priėmimas.
  2. Pirmininko ataskaita apie bendrijos valdybos nuveiktus darbus.
  3. Finansinės veiklos ataskaita per ataskaitinį laikotarpį.
  4. Revizorės ataskaita per ataskaitinį laikotarpį.
  5. Pajamų-išlaidų sąmatos 2022-2023 m. Tvirtinimas.
  6. Mokesčių nustatymas 2023 m. Finansiniams metams.
  7. Kiti klausimai, pasisakymai, pasiūlymai (Rudausių sodų 9, 10 – osios g. kelkraščių tvarkymas, Rudausių sodų 10 – osios g. apšvietimas, želdinių genėjimas, vandentiekio tvarkymas).

Nesusirinkus kvorumui, pagal LR sodininkų įstatymo 16 str.10p., susirinkimas laikomas neįvykusiu. Pakartotinas sodininkų bendrijos narių susirinkimas įvyks 2022 m. spalio 02 d. 12 val., toje pačioje vietoje pagal tą pačią darbotvarkę. Pasiūlymus bendrijos įstatų projekto pakeitimams ar papildymams prašome pateikti iki 2022-09-17. Adresu: [email protected] SB “DRAUGYSTĖ”

* jei negalite dalyvauti, vietoje Jūsų gali dalyvauti rašytinį įgaliojimą turintis kitas šeimos narys ar kitas asmuo. Įgaliojime turi būti nurodyta kokiais klausimais gali balsuoti.

VALDYBA