Pranešimas dėl SB ,,Vaguva” ataskaitinio rinkiminio bendrijos narių susirinkimo

Valdybos sprendimu susirinkimas įvyks 2021 m. rugpjūčio 29 d. (sekmadienį) 15 val. bendrijos būstinėje Šilėnų sodų 8-oje g. 4 (vandenvietė)

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Naujų narių priėmimas į bendriją;
2. Bendrijos 2020 07 01-2021 06 31 m. valdybos veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas;
3. Bendrijos 2020-21 m. finansinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas;
4. Revizijos komisijos išvados apie bendrijos finansinę veiklą ir jų tvirtinimas;
5. Bendrijos 2021-22 m. metinės pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas;
6. SB „Vaguva“ valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai,
7. SB „Vaguva“ revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai,
8. Einamieji klausimai.
– Dėl bendrijos gatvių apšvietimo prisijungiant prie miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų;
– Bendrijos narių prašymų svarstymas;
– Dėl privatizuoto bendrijos sklypo tolesnio panaudojimo;
– Vilniaus atliekų surinkimo administratoriaus (SĮ VASA) atstovo informacija apie atliekų surinkimą, konteinerių įsigijimą bei įkainius.
– Kiti klausimai.

Pastaba. SĮ VASA atstovo informacija bus suteikta ir nesusirinkus kvorumui.

Nesusirinkus kvorumui susirinkimas bus laikomas neįvykusiu. Pakartotinis bendrijos narių ataskaitinį susirinkimas bus šaukiamas š.m. rugsėjo 12 d. (sekmadienį) 15 val., toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Susipažinti su darbotvarke, pateikti pasiūlymus galima bendrijos būstinėje sutarus laiką arba kreipiantis el. paštu: vingaudas.kadunas@gmail.com arba tel. 869905205.

SB ,,Vaguva“ valdyba 2021 08 09