Pranešimas S/b „Zylė“ nariams

Sodininkų bendrijos „Zylė“ pirmininko  sprendimu,  2019 m. gegužės 18 d. (šeštadienį) 12 val.  Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, S/b „Zylė“ (adresas: Kelmijos Sodų 78-ojoji Nr. 1, Vilnius) šaukiamas ataskaitinis – rinkiminis S/b „Zyle“ narių susirinkimas.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. S/b „Zylė“ veiklos ataskaita už 2018 m.
  2. S/b „Zylė“ revizijos komisijos ataskaita už 2018 m.
  3. S/b „Zylė“ 2018 m. metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas
  4. S/b „Zylė“ 2019 m. pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas
  5. S/b „Zylė“ pirmininko rinkimai
  6. S/b „Zylė“ valdybos rinkimai
  7. S/b „Zylė“ revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai
  8. Diskusijos ir kiti klausimai

 

Nesusirinkus kvorumui pakartotinis ataskaitinis rinkiminis S/b „Zylė“ narių susirinkimas bus šaukiamas 2019 m. birželio 2 d. (sekmadienį) 12 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

 

Susirinkime svarstomų dokumentų projektai yra pas S/b „Zylė“ finansininkę, su jais galima susipažinti S/b „Zylė“ buveinėje, adresu Kelmijos Sodų 78-oji 1, Vilnius, laiką suderinus su valdybos pirmininku.

Vieši skelbimai apie susirinkimą yra paskelbti Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje.

 

Susirinkimą šaukia S/b „Zylė“ valdybos pirmininkas