Pranešimas SB „Dvarčionys“ nariams

2024 metų gegužės 3 d. 19:00 val. bendrijos aikštelėje, šalia beržynėlio, vyks bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. 2023 metų valdybos veiklos ataskaita.
2. 2023 metų finansinė ataskaita.
3. 2023 metų revizijos komisijos ataskaita.
4. Dėl sodų bendrijos gatvių asfaltavimo plano.
5. Dėl diferencijuoto nario mokesčio panaikinimo.
6. Dėl Juodvarnių Sodų 14-osios gatvės apšvietimo.
7. Dėl sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypo nuomos.
8. Dėl sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypo išsipirkimo.
9. 2024 metų sąmatos tvirtinimas.
10. Sodo bendrijos mokesčių apmokėjimo terminas.
11. Dėl pusiau požeminių konteinerių įrengimo.
12. Kiti klausimai.

Susirinkimui neįvykus, t. y. nesusirinkus 51% bendrijos narių, susirinkimas bus laikomas neįvykusiu. Pakartotinis narių susirinkimas pagal tą pačią darbotvarkę įvyks 2024 m. gegužės 19 d., 10.00 val. bendrijos aikštelėje, šalia beržynėlio. Patartina turėti kėdutę ir vandens.

SB „Dvarčionys“