Pranešimas SB „Dvarčionys“ nariams

Informuojame, kad 2019 metų gegužės 3 d. 19:00 val., Bendrijos aikštelėje, šalia beržynėlio, vyks Bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. 2018 metų valdybos veiklos ataskaita
 2. 2018 metų finansinė ataskaita
 3. 2018 metų revizijos komisijos ataskaita
 4. 2019 metų sąmatos tvirtinimas
 5. Naujų įstatų redakcijos tvirtinimas
 6. Vidaus tvarkos taisyklių redakcijos tvirtinimas
 7. Išstojimas iš susivienijimo „Kauno sodai“
 8. Bendrijos vandentiekio gręžinių ir tinklų klausimai
 9. Gatvių apšvietimo klausimas
 10. Saugi kaimynystė
 11. Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas
 12. Šiukšlių tvarkymo klausimas
 13. Kiti klausimai

Susirinkimui neįvykus (t. y. nesusirinkus pakankamam Bendrijos narių skaičiui),  pakartotinis narių susirinkimas pagal tą pačią darbotvarkę įvyks 2019 m. gegužės 18 d., 10.00 val., Bendrijos aikštelėje, šalia beržynėlio.

Dėl informacijos gausos visa informacija, susijusi su Bendrijos susirinkimo klausimais, bus pateikta bendrijos tinklapyje http://www.sbdvarcionys.lt.

 

SB „DVARČIONYS“ VALDYBA