Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Pranešimas SB „ELFA“ nariams

2019 m. balandžio 27 d., šeštadienį, 10:00 val. prie bendrijos vasarinio vandens bokštų vyks eilinis visuotinis sodininkų bendrijos „ELFA“ narių susirinkimas.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrijos ūkinės veiklos ataskaita už 2018 m. ir jos tvirtinimas;
  2. Pajamų ir išlaidų ataskaitos už 2018 m. tvirtinimas;
  3. Revizijos komisijos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimas;
  4. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai;
  5. Revizijos komisijos ir revizijos komisijos pirmininko rinkimai;
  6. Pajamų ir išlaidų sąmatos 2019 m. tvirtinimas;
  7. Įmokų ir tikslinių mokėjimų nustatymas ir patvirtinimas 2019 metams;
  8. Einamieji klausimai:

8.1.    Kelių remonto darbai;
8.2.    Gatvių apšvietimo įrengimo inicijavimas;
8.3.     Žieminio ir vasarinio vandentiekio naudojimo klausimai;
8.4.     Kiti einamieji klausimai.

Susirinkimui neįvykus (t. y. nesusirinkus pakankamam Bendrijos narių skaičiui),  pakartotinis susirinkimas pagal tą pačią darbotvarkę šaukiamas 2019 m. gegužės 26 d., sekmadienį, 12:00 val.

Kviečiame siūlyti kandidatūras į Bendrijos valdybą bei teikti Bendrijos valdybai pasiūlymus aktualiais klausimais (su sprendimais ir alternatyvomis) el. paštu elfa.valdyba@gmail.com arba Facebook grupėje. Klausimai bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę.

Su eilinio Bendrijos narių susirinkimo darbotvarke ir siūlomais sprendimų bei dokumentų projektais visi norintys Bendrijos nariai nuo skelbimo apie susirinkimą paskelbimo dienos iki susirinkimo dienos gali susipažinti bendrijos interneto svetainėje www.sbelfa.lt

Sodininkų bendrija „ELFA“