Pranešimas SB „ELFA“ nariams

2020-04-26, sekmadienį, 10:00 val. prie Bendrijos vasarinio vandens bokštų vyks 2020 m. eilinis visuotinis SB „ELFA“ narių susirinkimas.

Jam neįvykus (t. y. nesusirinkus pakankamam Bendrijos narių skaičiui arba tuo atveju, jei 2020-04-26 vis dar tęsis karantinas ir bus užprotokoluotas neįvykusio susirinkimo faktas), pakartotinis narių susirinkimas numatomas 2020-05-31, sekmadienį, 12:00 (jei vis dar tęstųsi karantinas, susirinkimo data nukeliama į 2020-06-28).

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrijos ūkinės veiklos ataskaita už 2019 m. ir jos tvirtinimas;
2. Pajamų ir išlaidų ataskaitos už 2019 m. tvirtinimas;
3. Revizijos komisijos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimas;
4. Pajamų ir išlaidų sąmatos 2020 m. tvirtinimas;
5. Įmokų ir tikslinių mokėjimų nustatymas ir patvirtinimas 2020 metams;
6. Einamieji klausimai:
6.1. Kelių remonto darbai
6.2. Gatvių apšvietimo įrengimo tęstinumas;
6.3. Žieminio ir vasarinio vandentiekio naudojimo klausimai;
6.4. Kiti einamieji klausimai.

Teikti pasiūlymus aktualiais klausimais (su sprendimais ir alternatyvomis) galima el. paštu elfa.valdyba@gmail.com arba Bendrijos Facebook grupėje. Klausimai bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę.

Su eilinio Bendrijos narių susirinkimo darbotvarke ir siūlomais sprendimų bei dokumentų projektais visi norintys Bendrijos nariai nuo skelbimo apie susirinkimą paskelbimo dienos iki susirinkimo dienos gali susipažinti Bendrijos interneto svetainėje http://www.sbelfa.lt.

Sodininkų bendrija „ELFA“