Pranešimas SB „Gamta“ nariams

2023 m. rugpjūčio mėn. 14 d. 19 val. šaukiamas sodininkų bendrijos „Gamta“ narių pakartotinis-rinkiminis susirinkimas, kuris vyks adresu: Prašiškių g. 7 (prie vandens bokšto).

Susirinkimo darbotvarkė:

  • Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai;
  • Bendrijos revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai;
  • Kiti klausimai.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Sekantį pakartotinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą šaukti š. m. rugpjūčio 28 dieną, tą pačią valandą, ta pačia darbotvarke, toje pačioje vietoje.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti, prieš tai suderinus vietą ir laiką su bendrijos valdybos pirmininku tel. 8 699 38044.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba