Pranešimas SB „GAMTA“ nariams

SODININKŲ BENDRIJOS „GAMTA“ NARIAMS
PRANEŠIMAS

Apie 2021 m.  rugsėjo mėn. 4 d. 12 val., šaukiamą sodininkų bendrijos „GAMTA“ narių ataskaitinį rinkiminį susirinkimą, kuris vyks adresu: Prašiškių 7 (Prie vandens bokšto).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrijos valdybos ataskaita už 2020 metus
  2. Revizijos komisijos ataskaita už 2020 metus
  3. Naujų bendrijos narių priėmimas
  4. Naujų bendrijos įstatų tvirtinimas
  5. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
  6. Bendrijos revizijos komisijos rinkimas
  7. 2021 finansinių metų pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas
  8. Kiti klausimai

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Sekantį pakartotinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą šaukti š. m. rugsėjo 18 dieną, tą pačią valandą, ta pačia darbotvarke, toje pačioje vietoje.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti prieš tai suderinus vietą ir laiką su bendrijos valdybos pirmininku telefonu (tel.: 8 699 38044).

 

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba