Pranešimas SB „Švietimas“ nariams

Šių metų liepos 3 dieną (šeštadienį) 10 valandą kviečiame į sodininkų bendrijos „Švietimas“ narių ataskaitinį visuotinį susirinkimą, kuris įvyks adresu: Garsioji gatvė 31, Vilnius, prie bendrijos būstinės.
Gali atsitikti, jei būtų pratęstas karantinas, susirinkimą reikės atšaukti. Rekomenduojame dėvėti veido kaukes.

Siūlome darbotvarkėje svarstyti šiuos klausimus:

  1. Bendrijos valdybos ir jos pirmininko ataskaita už 2020 metus ir jos tvirtinimas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita už 2020 metus ir jos tvirtinimas.
  3. Ataskaita dėl kaupiamojo fondo skirto kelių asfaltavimui lėšų panaudojimo.
  4. 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir jos tvirtinimas.
  5. Dėl lėšų rinkimo į kaupiamąjį fondą.
  6. Dėl mokesčių keitimo.
  7. Dėl priemonių taikymo nemokiems sodininkams.
  8. Kiti klausimai ir diskusijos.

Su svarstomų dokumentų projektais ir turiniu bendrijos nariai gali susipažinti bendrijos skelbimų lentose, paskambinę telefonu 8-680 35060 bendrijos valdybos pirmininkui arba parašę sbsvietimas@googlegroups.com.

Neįvykus susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, kitas susirinkimas įvyks liepos 24 dieną (šeštadienį)  10 val. ta pačia darbotvarke ir toje pačioje vietoje.

 

Susirinkimą šaukia
S.b. „Švietimas“ pirmininkas ir valdyba

Sodininkų bendrija „Švietimas“
Įmonės kodas 291502840
Garsioji g. 31, Vilnius

2021.06.18, Vilnius