Pranešimas SB „Tyla“ nariams

SODININKŲ BENDRIJOS „TYLA“ NARIŲ ŽINIAI

2021 m. liepos 17 d. (šeštadienį), 12.00 val., Sodininkų bendrijos teritorijoje, Kelmijos sodų 23-oji g. 8, Naujininkų sen., Vilniuje šaukiamas sodininkų bendrijos „Tyla” narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Valdybos pirmininko G. Litvinov veiklos ataskaita už 2020-2021 metus. Svarstymas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita už 2020-2021 metus. Tvirtinimas.
  3. 2021-2022 m. finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projekto svarstymas ir tvirtinimas.
  4. Valdybos, valdybos pirmininko rinkimai.
  5. Revizijos komisijos, komisijos pirmininko (-ės) rinkimai.
  6. Einamieji klausimai. Pasisakymai.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Kitą pakartotinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą šaukti š. m. liepos 25 dieną (sekmadienį), tą pačią valandą, ta pačia darbotvarke, toje pačioje vietoje.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti bendrijos buveinėje, prieš tai suderinus laiką su bendrijos valdybos pirmininku telefonu (tel.: 8 655 11 396, el. paštas: gena.l61@mail.ru). Taip pat narių prašymu dokumentų projektai gali būti pateikiami išsiunčiant el. paštu.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba. 2021-06-16