Pranešimas SB „Veržuva-1” nariams

SODININKŲ BENDRIJOS „VERŽUVA 1” PRANEŠIMAS DĖL SODININKŲ BENDRIJOS NARIŲ VISUOTINIO ATASKAITINIO / RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

2021 metų LIEPOS mėn. 3 d. 14.00 val. sodininkų bendrijos „Veržuva -1“ valdyba šaukia visuotinį s/b „Veržuva-1“ narių susirinkimą, kuris vyks adresu Vinciūniškių g. 1, Vilnius (prie artezinio gręžinio).

Dalyviams būtina bus laikytis 2m (dviejų metrų) atstumo ir dėvėti apsaugines kaukes.

Registracija vyks nuo 13.15 val. Pageidautina atsinešti kėdutes. Bendrijos nariai negalintys dalyvauti susirinkime, prašome dalyvauti išankstiniame balsavime.

Neįvykus susirinkimui trūkstant kvorumo, pakartotinis susirinkimas įvyks 2021 m. liepos 24 d. 14:00 val. toje pačioje vietoje ir ta pačia dienotvarke.

Susirinkimo dienotvarkė:

 1. Susirinkimo darbotvarkės, reglamento, pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
 2. Valdybos ataskaita ir jos tvirtinimas.
 3. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.
 4. 2019/2020m. finansinių metų pajamų-išlaidų sąmatos vykdymo patvirtinimas.
 5. 2021/2022m finansinių metų pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Ilgalaikio bendrijos turto inventorizacijos aprašo tvirtinimas.
 7. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
 8. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai.
 9. Įtraukti į bendrijos vidaus taisykles punktą dėl elektrinių ir mechaninių įrenginių, skleidžiančių triukšmą, naudojimo uždraudimo sekmadieniai ir švenčių dienomis.
 10. Vinciūniškių sodų 9 – osios gatvės geriamo vandens suvartoto kiekio patikra ir deklaravimas pagal šuliniuose įrengtus skaitiklių rodmenis.
 11. Pavėsinės įrengimas ir jos aptvėrimas prie artezinio gręžinio.
 12. Dėl surinktų lėšų kadastriniams matavimams  panaudojimo
 13. Pastebėjimai ir siūlymai kitų metų susirinkimui.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti pagrindiniame bendrijos skelbimų stende (prie 114 autobuso maršruto sustojimo) ar atsiuntus užklausą elektroniniu paštu verzuva11@gmail.com arba paskambinus valdybos pirmininkui.