Pranešimas sodininkų bendrijos „Švietimas“ nariams

Šių metų balandžio 27 dieną šeštadienį 10 valandą šaukiamas sodininkų bendrijos „Švietimas“ narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuris įvyks adresu: Garsioji gatvė 31, Vilnius, prie bendrijos būstinės.

Bus svarstomi šie klausimai:

  1. Bendrijos valdybos ir jos pirmininko ataskaita už 2023 metus ir jos tvirtinimas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita už 2023 metus ir jos tvirtinimas.
  3. 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir jos tvirtinimas.
  4. Dėl lėšų gatvių asfaltavimo darbams kaupimo.
  5. Dėl vaizdo kamerų įrengimo.
  6. Prašymų tapti s. b. „Švietimas“ nariais svarstymas.
  7. Valdybos nario ir valdybos pirmininko rinkimai
  8. Kiti klausimai ir diskusijos.

Nesusirinkus 51% bendrijos narių,  susirinkimas bus laikomas neįvykusiu. Kitas pakartotinas susirinkimas bus šaukiamas gegužės 18 dieną toje pačioje vietoje Garsioji 31, Vilnius, prie bendrijos būstinės, dešimtą valandą.

Sodininkų bendrijos „Švietimas“ valdyba