Pranešimas sodininkų bendrijos „Termoizoliacija“ nariams

2021 liepos 17 d. 12 val., šaukiamas ataskaitinis sodininkų bendrijos
„TERMOIZOLIACIJA“ narių susirinkimas, kuris vyks Birelių
sodų 24-ojoje gatvėje (prie vandens bokštų).

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Pirmininko ataskaita
2. Revizijos komisijos ataskaita
3. Revizijos komisijos akto tvirtinimas
4. Pajamų- išlaidų sąmatos 2021-2022 m. tvirtinimas
5. Bendrijos narių pasisakymai, pasiūlymai
6. Nario mokesčio dydžio nustatymas
7. Kiti klausimai
8. Valdybos rinkimai
9. Revizijos komisijos rinkimai
10. Valdybos pirmininko rinkimai

VIEŠAS skelbimas dėl visuotinio susirinkimo šaukimo įdėtas Vilniaus
miesto savivaldybės interneto svetainėje:
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/seniunijos-ir-bendruomenes/sbskelbimai/

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti
Birelių sodų g. 39, tel. nr. 8613433402

Neįvykus susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis
susirinkimas šaukiamas 2021 rugpjūčio 1 d. (sekmadienį) 12 val. prie
vandens bokštų.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba
Vilnius 2021-07-03
SB „Termoizoliacija