Pranešimas sodų bendrijos „Švietimas“ nariams

Šių metų balandžio 30 dieną šeštadienį 10 valandą bus šaukiamas sodininkų bendrijos „Švietimas“ narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuris įvyks adresu: Garsioji gatvė 31, Vilnius, prie bendrijos būstinės.

Siūlome darbotvarkėje svarstyti šiuos klausimus:

  1. Bendrijos valdybos ir jos pirmininko ataskaita už 2021 metus ir jos tvirtinimas.
  2. Revizijos komisijos ataskaita už 2021 metus ir jos tvirtinimas.
  3. 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas.
  4. Valdybos rinkimai
  5. Valdybos pirmininko rinkimai
  6. Revizijos komisijos rinkimai ir revizijos komisijos pirmininko rinkimai.
  7. Dėl priemonių taikymo nemokiems sodininkams.
  8. Kiti klausimai ir diskusijos.

Balandžio 30 dieną dėl nepakankamo kvorumo neįvykus susirikimui, kitas susirinkimas įvyks gegužės 21 dieną šeštadienį 10 valandą adresu: Garsioji gatvė 31, Vilnius, prie bendrijos būstinės.

Jei dėl kokių nors priežasčių negalite dalyvauti susirinkime ir balsuoti, galite įgalioti savo šeimos narį ar kitą bendrijos narį balsuoti jūsų vardu. Laisvoje įgaliojimo formoje turi būti nurodyti kas ir kurį asmenį įgalioja, taip pat datą, kada įgaliojimas veikia.

Sodų bendrijos „Švietimas“ pirmininkas ir valdyba