Pratęsiamas paraiškų priėmimas nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui

Informuojame, kad atsižvelgiant į vykusius techninius elektroninės paraiškų teikimo sistemos nesklandumus pratęsiamas paraiškų teikimo terminas. Paraiškas galite teikti iki 2017 m. rugsėjo 14 d. (įskaitytinai). Prašome informuoti suinteresuotas organizacijas apie paraiškų pateikimo termino pratęsimą.