Šaukiamas sodininkų bendrijos „Sveikatos apsauga“ narių ataskaitinis susirinkimas

Šių metų gegužės 3 d. (antradieni) 19 val. bus šaukiamas sodininkų bendrijos „Sveikatos apsauga“ narių ataskaitinis susirinkimas, kuris įvyks adresu: Bajorų sodų 17-oji g. 62, Vilnius (Kultūros namas).  Bus galimybė prisijungti ir online būdu, nuoroda per MS teams ar zoom atsiųsime užsiregistravusiems el. paštu: [email protected]

Informuojame, kad visą su susirinkimu susijusią informaciją rasti bendrijos interneto svetainėje www.sveikatosapsauga.lt 

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
• Bendrijos ūkinės veiklos ataskaita už 2021 m. ir jos tvirtinimas; (pateikiama gyvai žodžiu)
• Pajamų ir išlaidų ataskaitos už 2021 m. tvirtinimas;
• Revizijos komisijos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimas;
• Įmokų ir tikslinių mokėjimų nustatymas ir patvirtinimas 2022 metams;
• Pajamų ir išlaidų sąmatos 2022 m. tvirtinimas;
• Atnaujintų vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas
• Einamieji klausimai ir bendrijos veiklos tęstinumo aptarimas

Gegužės 3 dieną dėl nepakankamo kvorumo neįvykus susirinkimui, kitas susirinkimas įvyks gegužės 22 d. (sekmadienį) 12:00.

Sodų bendrijos „Sveikatos apsauga“ pirmininkas ir valdyba