Savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojams – kanalas pranešti apie vidinius pažeidimus

Balandžio 5 d., savivaldybėje pradėta įgyvendinti Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarka, skirta esamiems ir buvusiems Savivaldybės darbuotojams vidiniu kanalu pranešti ne tik apie jiems žinomus korupcijos atvejus įstaigoje, bet ir kitus pažeidimus Savivaldybės institucijose, dėl kurių pažeidžiamas viešasis interesas (pvz., kyla pavojus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai, neteisėtai ar neskaidriai naudojamos lėšos ar turtas ir kt.).

Pranešti galima užpildant formą ir pateikiant ją tam skirtu Savivaldybės vidiniu kanalu (https://vilnius.lt/lt/personalas-ir-teise/savivaldybes-vidinis-kanalas/).

Tvarka taikomos asmenims, kuriuos su Savivaldybe sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.). Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu, nagrinėjamu Aprašo nustatyta tvarka.

Tvarką įgyvendina Savivaldybės administracijos Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius, kuris taip pat užtikrina Savivaldybės vidiniu kanalu informaciją pateikusio asmens konfidencialumą.