SB „Profsąjungietis“ visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

2024 m. liepos 17 d. (trečiadienį) šaukiamas SB „Profsąjungietis“ visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: SB „Profsąjungietis“ poilsio-susirinkimų aikštelė.

Susirinkimo pradžia: 18:00 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl susirinkimo pirmininko (-ės) ir sekretoriaus (-ės) išrinkimo.
2. SB „Profsąjungietis“ veiklos 2023-2024 m. veiklos ir ūkinė-finansinė ataskaita.
3. 2023-2024 m. revizijos komisijos ataskaita.
4. Valdybos ir Valdybos pirmininko rinkimai.
5. Einamieji klausimai dėl vandentiekio-nuotekų tinklų, elektros tinklų iškėlimo, gatvių projektavimo ir/ar įrengimo.
6. 2024 m. Pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Neįvykus susirinkimui (nesant kvorumo), pakartotinis susirinkimas įvyks š. m. rugpjūčio 1 d. 18:00 val. toje pačioje vietoje ir pagal tą pačią dienotvarkę.

SB „Profsąjungietis“
Valdybos pirmininkas
Audrius Tamolis