Skelbimas apie 2021-08-26 vyksiantį SB „Komprojektas“ susirinkimą

 

2021 m. rugpjūčio 26 d. 18:30 val.

kviečiame sodininkų bendrijos „Komprojektas“ narius į bendrijos susirinkimą, Visorių sodų 19-ojoje g. tarp 11 ir 13 sklypų.

Bendrijos nariai, negalintys dalyvauti susirinkime, parašykite įgaliojimus artimajam giminaičiui arba pasinaudokite išankstinio balsavimo galimybe.

Registracija nuo 18:10. Rekomenduojame pasiimti veido kaukes ir kėdutes.

Skelbimas bus paskelbtas ir Vilniaus savivaldybės puslapyje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/seniunijos-ir-bendruomenes/sb-skelbimai/ ,

bei bendrijos skelbimų lentoje.

 

Darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiuotojo rinkimas.
  2. Įgalioti Virgilijų Noreiką atstovauti sodininkų bendriją „Komprojektas“ dalyvaujant kvartalinių tinklų plėtros projekte – įrengiant vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrą Vaidoto Daunio gatvėje ir prijungiant su šia gatve besiribojančius sklypus (teikiant prašymus bei paraiškas UAB „Vilniaus vandenys”, vykdant projektavimo darbus).
  3. Skirti sodininkų bendrijos „Komprojektas“ biudžeto lėšas vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros įrengimo Vaidoto Daunio gatvėje, prijungiant su šia gatve besiribojančius sklypus, projektavimui.

P.s.  SB „Komprojektas“ dalyvavo kvartalinių tinklų plėtros projekte ir praėjo atranką dėl finansavimo iš ES lėšų, tačiau į šį projektą nebuvo įtraukti sklypai, besiribojantys su Vaidoto Daunio gatve. 

 

Sodininkų bendrijos „Komprojektas“ valdyba