Skelbimas dėl sodininkų bendrijos susirinkimo

SB „ELFA“ pranešimas

2022-04-24, sekmadienį, 10:00 val. prie Bendrijos vasarinio vandens bokštų vyks 2022 m. eilinis visuotinis SB „ELFA“ narių susirinkimas

Jam neįvykus (t. y. nesusirinkus pakankamam Bendrijos narių skaičiui),  pakartotinis narių susirinkimas numatomas 2022-05-22, sekmadienį, 12:00

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrijos ūkinės veiklos ataskaita už 2021 m. ir jos tvirtinimas;
  2. Pajamų ir išlaidų ataskaitos už 2021 m. tvirtinimas;
  3. Revizijos komisijos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimas;
  4. Pajamų ir išlaidų sąmatos 2022 m. tvirtinimas;
  5. Įmokų ir tikslinių mokėjimų nustatymas ir patvirtinimas 2022 metams;
  6. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai;
  7. Bendrijos revizijos komisijos ir revizijos komisijos pirmininko rinkimai;
  8. Einamieji klausimai:

8.1.    Kelių remonto darbai;

8.2.    Gatvių apšvietimo įrengimo tęstinumas;

8.3.    Žieminio vandentiekio modernizavimas ir vasarinio vandentiekio naudojimo klausimai;

8.4. Kiti einamieji klausimai.

Prašome teikti pasiūlymus aktualiais klausimais (su sprendimais ir alternatyvomis) el. paštu elfa.valdyba@gmail.com arba Facebook grupėje.

Klausimai bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę.

Su eilinio bendrijos narių susirinkimo darbotvarke ir siūlomais sprendimų ir dokumentų projektais visi norintys Bendrijos nariai nuo skelbimo apie susirinkimą paskelbimo dienos

iki susirinkimo dienos gali susipažinti bendrijos interneto svetainėje  www.sbelfa.lt  arba Bendrijos buveinėje.

Dalyvaukime, siūlykime, spręskime kartu!

SB „Elfa“ valdyba