Sodininkų bendrija PUŠYNAS šaukia visuotinį susirinkimą birželio 16 d.

 

Sodininkų bendrijos „Pušynas“ valdybos 2021 m. gegužės 28 d. nutarimu 2021 m. birželio 16 d. (trečiadienį), 18.00 val., prie sodininkų bendrijos teritorijoje esančio vandens bokšto bus šaukiamas visuotinis rinkiminis ataskaitinis bendrijos narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:
1. Sodininkų bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2020 metus.
2. Sodininkų bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2020 metus.
3. Sodininkų bendrijos finansinės ataskaitos už 2020 metus tvirtinimas
4. Sodininkų bendrijos „Pušynas“ metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas
5. Vieno bendrijos valdybos nario perrinkimas
6. Valdybos siūlymas balsuoti dėl:
5.1. pakeistį nario mokestį iš 5 EUR / arą + 9 EUR tikslinis į – 6 EUR / arą + 9 EUR tikslinis nuo šių 2021 m.
5.2. pakeistį nario mokestį iš 5 EUR / arą + 9 EUR tikslinis į – 7 EUR / arą + 9 EUR tikslinis nuo šių 2021 m.
7. Diskusijos ir kiti klausimai
Nesusirinkus kvorumui pakartotinis visuotinis rinkiminis ataskaitinis susirinkimas bus šaukiamas po 14 dienų, 2021 m. birželio 30 d. (trečiadienį), 18.00 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

PASTABA: atvirose erdvėse organizuojamuose susirinkimuose gali dalyvauti neribotas skaičius dalyvių, visi dalyviai viso susirinkimo metu dėvi kaukes bei laikosi saugaus ne mažesnio kaip 2 metro atstumo vienas nuo kito.

Sodininkų bendrijos „Pušynas“ valdybos pirmininkas Tomas Ušinskas, mob. Tel. 8 684 06034, tomas.usinskas@gmail.com