Sodininkų bendrijos „Gamta“ narių ataskaitinis susirinkimas

Š. m. gegužės 28 d., antradienį, 19:00 val., šaukiamas sodininkų bendrijos „Gamta“ narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuris vyks adresu Prašiškių g. 7 (prie vandens bokšto).

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrijos valdybos ataskaita už 2023 metus.
2. Revizijos komisijos ataskaita už 2023 metus.
3. Naujų bendrijos narių priėmimas.
4. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
5. Bendrijos revizijos komisijos rinkimas.
6. Mokesčio dydžio klausimas.
7. 2024 finansinių metų pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
8. Kiti klausimai.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimas bus laikomas neįvykusiu.
Kitas pakartotinis sodininkų bendrijos narių susirinkimas šaukiamas š. m. birželio 11 dieną, 19:00 val., pagal tą pačią darbotvarkę, toje pačioje vietoje.
Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti prieš tai suderinus vietą ir laiką su bendrijos valdybos pirmininku telefonu 8 699 38044.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba